Charakteristika materiálu a příprava

Podrobná charakteristika a technické parametry gabionových sítí a spojovacích prvků od české společnosti Gabiony Stone s.r.o. včetně specifikace rozměrů a dodávky materiálu. Dále jsou popsány přípravné práce, potřebné pomůcky pro stavbu a výběr kameniva.

Rozměry, specifikace

Technické parametry sítí a spojovacích prvků
Průměr drátu: 3,94 +/- 0,06 mm
Povrchová úprava: left-aligned
Tloušťka pozinkování: centered
Korozivní odolnost: right-aligned
Mez Pevnosti: Rm min. 450 Mpa
- Pevnost při osnově 50 mm 80 kN/m
- Pevnost při osnově 100 mm 40 kN/m
Tažnost: min 8%
Smyková pevnost sváru: Fm min. 40 kN/m
Rozměrové vlastnosti: celkový rozměr, rozměr ok i pravoúhlovost +/- 2%
Rozměr ok: 100 x 100 mm nebo 100 x 50 mm

Dodávka materiálu

Materiál na gabionové koše se vyrábí ze speciálně upraveného drátu, který se bodově svařuje na sítě s rozměry ok 100x100 mm a 100x50 mm. Základní rozměry sítí (polotovary) jsou zpravidla o rozměrech 3100 x 1000 (1100, 1050) mm. Tyto polotovary se posléze upravují na menší rozměry sítí. Na stavbu samotnou jsou sítě dovezeny v přesných rozměrech dle jednoduchého kladečského plánu, který je vypracován ke každé zakázce.
Na výrobu gabionového koše je nutno použít sojovací prvky (spirály a distanční spony). Tyto prvky jsou vyráběny ze stejného drátu jako gabionové sítě. Spirály jsou o různých délkách (210, 150. 110, 70…..) Stoupání jednoho závitu je 10 cm a průměr šroubovice je použit širší 63,5 označení spirála 110/25´ (použití u objemově větší stavby) a užší průměr 43,2 s označení spirála 110/17´ (použití na drobnou či zahradní architekturu).
Dále je potřeba distančních spon. Používají se spony rohové a příčné. Délky 30, 50, 100 cm. Spony mají vždy zahnuté konce o délkách 7 cm.

Přípravné práce

Přípravné práce předepisuje projektová dokumentace.
Příklad:

 • vytýčení stavebního objektu
 • odstranění všech nežádoucích dřevin…
 • výkopové práce dle zadání PD
 • příprava základové spáry – vytvoření základu (štěrkové lože/betonový základ)
 • vyrovnání základové spáry v požadovaném sklonu
 • v případě štěrkového lože – náležité zhutnění a vyrovnání základu do požadovaného sklonu

Mechanizace a další pomůcky pro stavbu

 • mechanismus vhodný na zemní práce a plnění konstrukcí kamenivem
 • hutnící pěch nebo vibrační deska
 • armatura průměru 12 – 14 mm pro kotvení do betonového základu
 • suchá betonová směs
 • lešenářské trubky různých délek dle potřeby
 • drenážní trubka o průměru 100 mm
 • ruční pákové nůžky
 • vázací drát o minimální síle 0,8 mm
 • štípací kleště
 • běžné nářadí na ruční zemní práce

Výběr kameniva

Základ – zhutnění štěrkového lože – štěrkodrť frakce 0/32
Výplň – pohledové strany koše plníme kamenivem větších průměrů. Velikost kamene nesmí být menší než velikost oka sítě, aby nedocházelo k jeho vypadávání, tedy frakce 63/125 a větší. Kámen musí splňovat kritéria pro použití do gabionových konstrukcí. Kámen musí být neštípaný, mrazuvzdorný, nenasákavý a pevný v tlaku.
Zásyp – zpětný zásyp provádíme vhodným hutnitelným materiálem. Nejsou vhodné ornice, písky, jíly a další nezhutnitelný materiál!

Tyto informace naleznete i v PDF verzi našeho technologického postupu.

Veškeré sítě a spojovací prvky pro sestavení gabionové klece můžete zakoupit zde.

Vloženo