Gabionové stavby

V následujícím článku bych se rád věnoval některým prvkům, které lze pomocí gabionů stavět. Proč se bavit o některých a ne o všech? Je to hlavně z důvodu jedné z hlavních předností gabionů a to té, že pokud jste šikovní a máte fantazii, meze se nekladou.

Na co že jsou ty gabionové koše?

Z gabionových košů, lze postavit téměř jakýkoliv tvar s  pevnou vnitřní strukturou. Toto je dané hlavně díky sestavitelnosti gabionů z jednotlivých gabionových košů různé velikosti. Můžeme tedy vytvořit velmi rozličné stavby od schodů a kaskád, přes obloukovité tvary všech velikostí, až po designové prvky jako treláže nebo dokonce záhonky.

využití gabionů

Jak zpevnit svah?

Nejrozšířenějšími stavbou kde se využívají gabionové konstrukce jsou samozřejmě zdi používané k zapevňování svahů. Nemusíme se zde bavit pouze o megalomanských stavbách s velikostí několika tisíc kubíků, ale také o zídkách stavěných téměř na prazích jednotlivých domů stávajících se stále častějším trendem. Tyto stavby jsou určeny k primárnímu účelu gabionů, tedy zadržet svah, aby nedocházelo k sesouvání, a nebo erozím. Jistě jste již zaregistrovali rostoucí počet těchto staveb vyskytujících se hlavně u dálnic nebo u obchodních domů.

gabiony na zpevnění svahu

Gabiony na zahradu

V poslední době se stává stále běžnější a více ,,in“ postavit si něco z gabionů na svou vlastní zahradu. Důvodem pak je spíše příjemná cena, přírodní vzhled a jednoduchá realizace než stabilizační funkce gabionových staveb. V tomto případě se bavíme tedy o různých záhoncích a designových prvcích. Menší zídky či gabionové schody, které mohou příjemně a neagresivní formou esteticky rozdělit zahradu dle vašeho uvážení. Více využívané se také stávají gabionové ploty nejčastěji kombinované s prvky železa nebo dřeva. U takovýchto staveb se pak pracuje spíše metodou sypání, tedy takovou metodou, kde nemusíme skládat pohledové strany, ale jednoduše vezmeme určitou frakci námi zvoleného kameniva a ručně či mechanicky vysypeme jednotlivé koše.

gabionová zeď na zahradu

Gabionové treláže

Trochu neobvyklé ovšem v poslední době také se stále více vyskytující stavby jsou tak zvané gabionové treláže. Jedná se v zásadě o stejné gabionové koše jako u normálních konstrukcí až na jeden zásadní rozdíl. Nejsou vyplněny kamenivem. Na mysl pak vyvstává otázka, k čemu vlastně taková stavba slouží?

gabionové treláže, zelené gabiony

Jedná se pouze o designový prvek, kde se, jak jsem již zmínil, nevyplní buďto všechny nebo pouze některé z pater. Do prázdných pater se pak vloží nějaké popínavé rostliny. Tímto se docílí opravdu zajímavého, esteticky přívětivého a přírodního vzhledu. Treláže můžete vidět například u plotových konstrukcí různých velikostí a tvarů.


Za tým Gabiony Stone s.r.o. bych Vám rád popřál krásný den a těšíme se případnou spolupráci.

Vloženo