Svařování - 4. díl

Svařováním jednotlivých drátů vznikne vlastní gabionová síť. Vlastním nastavením stroje lze zvolit rozměry hotové sítě a to ve dvou rovinách.

V prvním případě jde o celkovou velikost svařené sítě.

To je určeno podle toho jestli jde už o konečný stav a nebo se bude materiál dále formátovat střiháním. Zde se zohledňují i podmínky na dopravu, manipulaci a skladnost.

Čistě teoreticky lze říct, že hotová síť muže být nekonečně dlouhá a široká.

Ovšem z hlediska možnosti stroje a produktivity výroby je maximum zhruba dva metry na šířku a tři metry na délku. Nejčastěji se síť svařuje v rozměrech kolem jednoho metru šíře a kolem tří metrů délky. U větších počtu konkrétního tipu je možné rozměry upravit. Tím se ušetří materiál a práce při dalším dělení.

Druhý rozměr je velikost ok v síti.

V zásadě jde o tři možnosti. Oko 100x100 mm, 100x50 mm a 50x 50 mm. I zde lze velikosti měnit. Ovšem klasický druh gabionové konstrukce, vzhledem k statice, neumožňuje větší rozteče drátů. I z hlediska funkce spojovacích prvku jsou tyto rozměry limitující.

Svařování

Vlastní svařování probíhá odporovým svařování na rámovém svařovacím stroji. V části o přípravě drátu je uvedeno, že výroba sítě je vlastně podobná tkaní látek. Podélné dráty ( u látky osnova) jsou podávány do svařovacího prostoru v přesných krocích, čímž je určen první rozměr ok, jejich vzájemná rozteč udává další rozměr ok. Podávání zajišťují buď krokové motory nebo mechanické podavače. Ze zásobníku jsou pokládány příčné dráty do svařovacího prostoru ( u látky příčné nitě neboli utek). Po elektronické kontrole správného umístění drátu je křížení drátů sevřeno svařovacími elektrodami. Poté je na elektrody přiveden elektrický proud v přesně stanovených hodnotách. Tím je určena kvalita a pevnost svaru. Dál síť postupuje do prostoru, kde se odstříhávají přesahy a nakonec se dělí na určený rozměr. Při výstupu z linky probíhá poslední kontrola, kvality vyrobené sítě.


V dalším díle se zaměříme na spojovací prvky, které jsou další přímou součástí gabionových konstrukcí.

Vloženo