Výběr kamenů do gabionových košů

V dalším díle našeho blogového seriálu se zaměříme, jak vlastně vybrat ten správný kámen do gabionového koše. Na první pohled se může zdát, že nejde o zcela zásadní záležitost, opak je však pravdou. Výběr kameniva na vyplnění gabionů je nejméně tak důležitý, jako volba sítí či velikost oka.


Na začátku je třeba si uvědomit a rozmyslet se, jak vlastně chceme gabionovou konstrukci stavět a k čemu by nám měla sloužit.

Sypání výplně - pro technické účely

První způsob plnění je tzv. sypání výplně (kameniva) tento způsob je jednodušší a rychlejší, ovšem na pohled ne tolik příjemný. Stačí nám sestavit koš ze sítí (včetně všech distančních spon, přidělat trubky, vyrovnat na spáře...) a zvolenou frakcí koše vyplnit pomocí lžíce bagru nebo klidně i ručním sypáním.

Je důležité dát si pozor právě na frakci kameniva. Kameny musí být vždy větší než oka sítí, aby nedošlo k vypadávání kameniva z košů. Nejčastěji se používá frakce 32 – 63 nebo 63 – 125. Velmi oblíbenými jsou obroušené oblázky o větší velikosti ok.

Vysypávané zdi můžeme používat například u parkovišť a technických objektů, tedy převážně tam, kde nám příliš nezáleží na pohledové straně.

Skládání "mozaiky" - nejen pro příjemný pohled

Druhý způsob je o poznání pracnější a složitější, nicméně odměnou Vám bude velice příjemný vzhled zdi a mnohdy také možnost vzbudit ve Vás vaši kreativní stránku. V tomto případě začneme pohledovou stranu zdi skládat, tzv. mozaikou. Kameny můžeme skládáme na plocho, ale i ve stylu pokládání cihel na sebe, abychom docílili co největší pevnosti a aby zároveň nedocházelo k lámání a zasouvání kameniva za sebe.

Poté co vyskládáme koše do určité výšky (20-30 cm), prostor za nimi už můžeme vysypávat jako u předchozího způsobu. Poté musí zajistit koše distančními sponami a můžeme dále pokračovat ve výstavbě mozaiky na čele zdi. Tento způsob stavby nám umožňuje skládat z kamenů na pohledové straně mozaiky, obrazce, ale i linky např. z lámaného skla, které se dají osvětlit obyčejnými světélky.

Takto ozdobné gabiony jsou pak vhodné klidně i do zimních zahrad či na venkovní terasy, kde vytvářejí příjemný a velmi neobvyklý designový prvek.

Předpoklady pro výběr kamene

Ke stavbě můžeme používat různé druhy kameniva, nicméně kámen musí splňovat předpoklad, že je vhodný do gabionů. To znamená, že by neměl být nasákavý a musí být mrazuvzdorný. V každém lomu už výraz „Gabion“ znají velmi dobře a vědí, které kamenivo je vhodné a které je nevhodné do gabionů. Proto při nákupu výplně – kameniva, neváhejte, a v lomu se na to směle zeptejte.

Stavět můžeme z různého druhu kamene, většinou se používá kamenec, čedič, žula, rula, vápenec, dolomit, břidlice, fylit nebo i granit a diorit.


Pokud koše skládáme z různých druhů používáme samozřejmě podobné či vzájemně sladěné barevné odstíny, abychom docílili co nejpříjemnějšího vzhledu.

Ne, není to rez!

U kameniv se také můžeme setkat s degradací tedy znehodnocením nebo poničením. Degradace vypadá tak, že se na povrchu kamenů začne tvořit hnědá barva připomínající rez. Toto zhnědnutí se pak přesouvá i na samotné gabionové sítě což vypadá při nejmenším nevábně. Jelikož se nejedná o rez jako takovou, fakticky se nenaruší struktura stavby ani její vlastnosti. Zabarvení vzniká různými způsoby a má také různé formy podle toho, jaký druh kamene jsme zvolili. Například u žuly se jedná o kondenzaci vody v pórech kamene, která se pak přetváří na soli a způsobuje bílou, a ne hnědou vrstvu.


Chránit se lze několika způsoby.

Můžeme buďto pravidelně ofukovat kameny uvnitř zdi, přičemž musí být splněna podmínka, že zeď musí být ve správném náklonu ke svahu a své drenážní trubce tak, aby mohla voda dobře odtékat a nezůstávala mezi kameny.

Také můžeme nevzhledné kameny vyjmout a nahradit novými což je ovšem zrovna u gabionů vcelku náročný proces.


Doufáme, že jsme Vám pomohli tuto problematiku lehce osvětlit a těšíme se na Vás v dalším díle.

Vloženo