Blogový seriál výroby - Drát - 1. díl

V jednotlivých částech tohoto blogu se dovíte co to vlastně ty GABIONY jsou a jak se dělají.

Průměr drátu

Základním materiálem pro výrobu Gabionových sítí a spojovacích prvků je drát. Správně tedy ocelový drát o průměru čtyři milimetry.

Toto je obchodní informace, ve skutečnosti jde o drát o průměru 3,92 milimetru.

A protože vyrobit drát s takovou přesností v délce několik kilometrů není možné. Tolerance přesnosti je tedy stanovena na +/- 0,08 mm. Tedy osm setin milimetru.

Pevnost drátu

Průměr je ovšem jen jeden z požadavků na vlastnosti drátu. Druhou důležitou vlastností je pevnost. Správně tahová pevnost. Vypočtené i praktické požadavky z hlediska statiky požadují minimálně 450 a maximálně 600 MPa. To znamená, že vzorek drátu musí odolat bez rozměrových změn tomuto tahu.

Mohlo by se říct, že čím větší pevnost tím lépe a uvedená horní hranice je zbytečná. Ovšem tak přes jasné to není.

Čím je drát pevnější, tedy tvrdší, tím klesá jeho houževnatost. Což je vlastnost dobrá pro tvarování sítí a spojovacích prvků a taky pro svařování. Sváry u měkčího drátu jsou méně náchylné k praskání. A k vzniku tzv. mikrotrhlin ve sváru.

Tažnost drátu

Neméně důležitým parametrem drátu je tažnost. U našeho drátu má být větší, nebo rovná 8%. Nejjednodušeji se dá popsat jako prodloužení zkušebního vzorku, v trhacím stroji, v okamžiku přetrhu. To udává právě onu houževnatost a v našem případě dobrou svařitelnost, tedy kvalitu sváru. Tyto technické parametry jsou pro srozumitelnost zjednodušeny, ale dostatečně vystihují danou problematiku zkoušení.

Zkoušky provádíme u každé dodávky drátu několikrát, provádí se v průběhu výroby. Podrobnosti jsou uvedeny v našem zkušebním plánu a metrologii.


Příště si vysvětlíme proč náš drát ač železný nerezaví.

Vloženo