Zkouška korozní odolnosti materiálu

Rád bych Vás přivítal u dalšího dílu našeho blogu, ve kterém se budeme podrobněji zabývat, jak se vlastně testuje anti-korozivní vrstva Bezinal/Crapal. Toto téma považujeme za velmi důležité, hlavně proto, že si zakládáme na vysoké kvalitě našich výrobků. Momentálně dle této zkoušky, dosahují naše gabionové sítě té nejvyšší kvality na českém trhu. Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi Vám, zákazníkům, představili, jakým způsobem se zkouška provádí.

Jak ověřit desítky let v řádech desítek hodin?

U Gabionových konstrukcí se předpokládá životnost v desítkách let. Provést zkoušku přímo v přírodním prostředí sice možné je, ale je to také velmi zdlouhavé a nákladné. Ke zkoušení tak byla vybrána metoda, kterou se testuje odolnost různých nátěrů a materiálů, které podléhají korozi. Například plasty jsou podrobovány testem v prostředí s vyšší teplotou.

Odpověď je v solné mlze!

V našem případě jde o zkoušku v solné mlze. Zkušební vzorek je umístěn do komory, v níž je vyšší teplota a přesně definované množství a velikost kapek solného roztoku o určité koncentraci. Po spuštění komory probíhá zkouška nepřetržitě s přesně určeným počtem vstupů. Zkouška končí pokud na povrchu zkušebního vzorku vznikne 5 a více procent zkorodovaných ploch z celkové plochy vzorku.

A co to znamená v praxi?

Jak si lze výsledky této zkoušky převést na trvanlivost gabionové konstrukce v přírodní prostředí? Přepočet je samozřejmě jen orientační. V každém konkrétním místě se může výrazně lišit. V různých regionech se prostě potýkáme s odlišnými přírodními jevy, například kyselé deště na některých místech ČR.

Nejlépe lze zkoušku interpretovat takto. Drát bez jakékoliv povrchové ochrany po hodině expozice v solné mlze, bude vykazovat při mikroskopickém měření, přibližně stejné korozní poškození, jako tentýž drát po 21 dnech v přírodním prostředí.

Životnost gabionu - 80 let

Pokud tedy povrchová koroze vzorku překročila 5% po 1000 hodinách v solné mlze, lze udat dobu odolnosti povlaku na přibližně na 58 let. Dále je nutno připočítat korozi základního materiálu do doby kdy dojde k jeho destrukci, tedy neudrží stávající tvar a stavba se zničí. To je u drátu s průměrem 4mm dalších deset let. Tedy námi dodaný materiál na gabionové prvky s odolností 1200 hodin, zjištěných akreditovanou státní zkušebnou, zajistí stabilitu stavby minimálně 80 let. Další možnost je si gabion postavit a počkat si jestli opravdu vydrží.

A oproti konkurenci testujeme až o 400 hodin déle!

Minimální počet hodin stanovený ČSN je 800 hodin. Naše společnost se v tomto od celé konkurence odlišuje, neboť my testujeme naše výrobky až po dobu 1200 hodin tak, aby se minimalizovaly možné komplikace a naši zákazníci byli vždy sto procentně spokojeni.

Vloženo