Naše společnost se snaží v dynamickém světě gabionů neustále vyvíjet a zlepšovat. V tomto případě nebude ani rok 2018 žádnou výjimkou. Se začátkem sezóny jsme si pro Vás připravili další důkaz o vysoké kvalitě našich produktů v podobě nových, významnějších certifikací.

Už dříve jsme vás informovali, jak se naše gabionové sítě testují, když jsou po určitou dobu vystaveny extrémním podmínkám v solné mlze. Při tomto testu se sleduje množství objevované koroze na ochranné vrstvě, přičemž množství této koroze nesmí přesáhnout 5 % z celého objemu ochranné vrstvy. Pokud sítě zkorodují více než na 5 %, zkouška končí a produkt neobdrží certifikát. Tato zkouška je z pravidla prováděna Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze.


Již v minulosti jste si mohli na našich stránkách všimnout certifikátu informujícího o výdrži našich svařovaných gabionových sítí a jejich anti-korozoviního povlaku. Staré certifikace dokládaly, že naše gabionové sítě a spojovací prvky vydrží v solné mlze při nejmenším 1200 hodin.Nově firma Gabiony Stone s.r.o získala certifikát pro výdrž minimálně 2000 hodin. Díky velmi vysoké náročnosti této zkoušky si troufáme tvrdit, že jsou právě naše gabionové sítě jedny z nejkvalitnějších na českém trhu.

Zobrazit certifikát

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek