Dá se udělat plot z gabionů? Je nutné použít beton nebo zabetonovat alespoň sloupky? Může gabion stát volně na neupravené zemi? V naší firmě jsme si samozřejmě vědomi trendu v podobě gabionových plotů. Z tohoto důvodu a především tedy pro Vás, jsme se rozhodli podrobněji popsat jednotlivé kroky výstavby gabionového plotu a přidat pár rad, které jsme během let nasbírali. Pro lepší ilustraci bude jednotlivé kroky doprovázet vždy sada obrázků.

Všechny čtenáře musíme upozornit, že tento článek slouží pouze k přiblížení dané problematiky a doporučujeme využít při jakékoliv stavbě služeb kvalifikovaného statika a zkušených realizátorů. U plotů totiž hraje roli mnoho faktorů. Patří mezi ně například povětrnostní podmínky v určitých částech České Republiky ( většina statických výpočtů je počítána na větrnou oblast I. – III. ) nebo také typ podloží a zeminy, na které se celá stavba realizuje. Od ní se totiž musí odvíjet hloubka zapuštění sloupků, která bude různá v jílovitém a v písčitém podloží.

Plánování

Na začátku je třeba si říci, jak vysoký plot chceme realizovat. Jestli chceme plný jednolitý plot nebo zda do něj chceme zakomponovat plotové dílce. V neposlední řadě je třeba se také rozhodnout mezi skládaným gabionovým košem a sypaným systémem. S velkým vykřičníkem musíme zdůraznit, že gabionové ploty nejsou samonosná konstrukce!

Základová spára

Prvním krokem je příprava terénu, konkrétně základové spáry. Hloubka této spáry není zase tak významná jelikož gabion je netuhá konstrukce, o které se dá říci, že má v sobě prostor (mezery mezi kamenivem) a tak tání nebo mráz jakožto i nerovnosti terénu vykompenzuje do určité míry sám svými pohyby.

Základovou spáru volme co nejrovnější. Pokud máme pozemek do svahu je situace trošku složitější. Gabion, který bychom chtěli postupně svažovat, lze udělat, ale toto řešení doporučujeme pouze zkušeným realizátorům jelikož se musí hodně stříhat a hrát si s celou konstrukcí. Rozumnějším řešením je držet základovou spáru a tedy i gabion v rovině a udělat každých x metrů odskok, čímž nám vznikne „kaskáda“.

Betonování sloupků

Pokud se rozhodneme betonovat sloupky nebo I profily, betonujeme vždy do nezámrzné hloubky. To je taková hloubka, u které nedochází k promrzání zeminy (v ČR většinou 80 – 140 cm pod povrchem). Uvnitř připravené spáry vykopeme díry pro sloupky tak, aby byli dostatečně hluboko usazené (hloubka bude dána na základě výše uvedených parametrů) a betonujeme. Musíme však myslet i na to, kudy povede elektřina nebo potrubí k různým zařízením tak, abychom se vyhnuli pozdějším komplikacím.

V dalším kroku zasypeme spáru se zabetonovanými sloupky jemným štěrkem frakce 0-32 mm a hutníme.

Naplétání a usazení košů

Dalším krokem je napletení a usazení dosud nevyplněných gabionových košů. Vždy je lepší naplétat si koše mimo spáru, jelikož se nám s nimi bude lépe manipulovat. Jakmile máme napletených pár metrů, začínáme je na sloupky navlékat. Pokud máme sloupky o větším průměru než je velikost oka nebo používáme I profily jako na obrázcích, jednoduše vystřihneme drát, který nám vadí.

Upevnění trubek

Je velice důležité, aby se nezapomnělo na lešeňové „trubky“ či nějaké jiné podpůrné prvky, které se přivážou na boky při plnění košů. Takováto podpora zabraňuje, aby se koš při plnění nevyhnul ven a nezdeformoval se, což je samozřejmě nepěkné a nežádoucí. Z pravidla platí, že čím delší podpora ve formě trubek je, tím bude gabion rovnější a lépe se s ním pracuje. Po naplnění košů, můžeme oporu přesunout a pokračovat s dalším segmentem.

Plnění kamenivem

Další v řadě je plnění kamenivem. To vybíráme dle velikosti námi zvoleného oka a samozřejmě dle osobních preferencí. V jednom z předchozích blogů jsme psali o výběru kameniva, můžeme tedy nasbírat inspiraci i odtud. Pozor však na to kdo a jak koš plní, nikdy totiž dva lidé neplní koše stejně (jeden hutní více, druhý méně, jeden více skládá a druhý více sype atd.). Nejde sice o nic extrémního, ale jde to poznat pouhým okem. U skládaných košů doporučujeme výšku maximálně do 80 cm. Zkušenosti z realizací nám říkají, že do spodku vyšších košů se už velice obtížně kámen skládá. Navíc pokud je hloubka moc úzká, realizátor si nemá do koše jak vlézt, aby jej plnil zevnitř.

Se skládáním/sypáním pokračujeme po patrech, přičemž nezapomínáme na trubky. Pokud jste zvolili variantu kombinace gabionu a plotových dílců, pokračujeme, dokud nejsou dostatečně obskládané sloupky. Pamatujte ovšem na to, že pokud chcete i plotové dílce je nezbytné, aby měli sloupky packy, na které se budou moci plotové dílce uchytit, tedy dostatečně dlouhé tak, aby vyčnívali i mimo sloupek.

Chtěli bychom ještě jednou upozornit, že se nejedná o návod jak stavět gabionový plot. Cílem tohoto článku je přiblížit metody a popsat některé ,,tipy a triky“, které by Vám při případné realizaci mohli pomoci a třeba Vám i odpověděli na často kladené otázky. Přejeme tedy u Vaší realizace mnoho štěstí a věříme, že se vydaří přesně dle Vašich představ.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek