V tomto článku naleznete podrobný postup při montáži gabionů od české společnosti Gabiony Stone s.r.o.. Návod je doplněn o detailní ilustrace pro snadné porozumění. Pro uložení či tisk můžete využít technologický postup v PDF verzi zde.

PRACOVNÍ POSTUP PŘI MONTÁŽI „GABIONY STONE”

Připravujeme mimo základovou spáru úseky dlouhé 6-9 m. Připravíme tolik úseků, kolik máme připravené
základové spáry. Sítě klademe „vždy“ tak, aby vodící (vodorovný) drát byl vždy položen zvenku gabionového
koše.

Sestavení dna a příček (diafragmy)


Sítě tvořící dno se k sobě sešijí spirálou a současně (tou samou spirálou) se přišívají příslušné příčky. Příčky se kladou vždy po jednom metru.


Příprava přední a zadní stěny konstrukce


Tyto přední a zadní stěny zatím k sobě nepřišíváme


Sešití svislé části konstrukce spirálou


Přední a zadní díly sešíváme jednou spirálou spolu s příčkou. Takto kompletní úseky přesouváme do připravené základové spáry.


Připevnění lešenářských trubek


Než začneme úsek plnit kamenivem, je nutno umístit zvenku lešenářské trubky, jejichž pomocí se prázdná řada košů vyrovná a zajistí posléze větší rovinatost přední zdi. Trubky nesmí zavazet při upínání spon. Takto připravený gabionový koš je nachystán k plnění kamenivem.


Detail připevnění lešenářských trubek


Použití lešenářských trubek zajistí dodržení tvaru pohledové strany i celé gabionové konstrukce.
Pro zachování tvarové stability se trubky umísťují ihned po rozmístění distančních spon. Trubky se uchycují na čelní stranu vázacím drátem vždy před umístění spon.
Pro lepší udržení roviny se trubky překládají přes sebe s přesahem cca 0,5 – 1 m. Po naplnění kamenivem se trubky sejmou a použijí se na další plněný úsek.


Umístění distančních spon


Distanční spony jsou velmi důležitou součástí gabionové konstrukce. Umísťují se přes roh cca 30 cm od spodní a 30 cm od vrchní strany gabionu vždy ve dvou vrstvách. V případě, že je gabion většího obsahu, doporučují se použít i spony příčné. Spony umísťujeme vždy přes křížení drátu (svařené spoje). Sponu řádně zahneme!


Detail místění distančních spon


Spony je nutno vkládat do každého koše. Rohové a příčné spony mají délky 30, 50 a 100 cm. Slouží k zabezpečení stability, a zároveň udržují rovnost stěn. Rozpětí mezi uchycením spon, nesmí být v žádném případě větší než 40 cm.
Aby spony splnily účel (udržení rovinatosti zdi) a po naplnění kamenivem nedošlo k narovnání spon, je nutno jejich konce pečlivě zahnout přes křížení drátů – svár.


Vyplnění vnitřní části konstrukce


Nyní vyskládáváme čelo koše s tím, že zbytek koše může být kamenivem vysypán, pokud není v PD stanoveno jinak. Koš naplníme jen do výšky první řady spon. Potom umístíme druhou řadu spon a pokra- čujeme v plnění kamenivem.


Dokončení prvního patra a příprava druhého


Po naplnění koše položíme víka (zatím nepřišíváme). První patro řádně prosypeme menší frakcí, aby byl koš naplněn co nejvíce kamenivem a nevznikal prázdný prostor.

Připravíme si příčky druhého patra a teprve přišíváme víko spolu s příčkou druhého patra.


Upevnění přední a zadní stěny druhého patra


Postupujeme stejně jako při montáži prvního patra.


SCHÉMATA ROZMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH SPON


GABIONOVÁ KONSTRUKCE


Tento řez neřeší žádné konkrétní podmínky. Je to pouze ukázka řešení. Sílu zdi je nutno mít podloženou výkresovou dokumentací a statickými výpočty.


MONTÁŽNÍ SCHÉMA GABIONOVÉHO OPLOCENÍ


JAK VYTVOŘIT Z ROVNÝCH GABIONOVÝCH SÍTÍ OBLOUK

Oblouk „Mírně zaoblený”


Vnější oblouk je větší než vnitřní.
Do čela nelze použít na udržení tvaru lešenářské trubky. Je nutno použít ohebné železné prvky (nejlépe roxor), který se zahne do potřebného oblouku (poloměru).
Takto připravený ohnutý prvek připevníme k čelu sítí vázacím drátem. Postup je stejný jako u lešenářských trubek.


Oblouk „Lomený”


Oblouk lomený vytvoříme z klasických prvků gabionových konstrukcí Gabiony Stone.
Vnitřní čelo je užší než čelo vnější.
Při této stavbě lomeného oblouku, je nutno bedlivě dbát na prošití spirálami každé volné sítě, protože jednou spirálou nejsme schopni sešít všechny sítě k sobě.


Oblouk „Lomený – se zasunutím košů do sebe”


Koše spojené na vnější hraně spirálou pozvolna zasuneme do sousedního koše.
Zasouváme dle potřebného poloměru oblouku, který potřebujeme dodržet.
Opět je nutno dbát na prošití spirálami.


Pro uložení či tisk můžete využít technologický postup v PDF verzi zde.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek