ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zkoušky, zkoušky a zase zkoušky - Gabiony Stone s.r.o.

Zkoušky, zkoušky a zase zkoušky

visibility547 Zhlédnutí list V: Jak se vyrábí gabionové sítě

U některých našich článků zabývajících se výrobou materiálu, se často zmiňujeme o zkouškách, které se v průběhu výrobního procesu provádí. Co však tyto zkoušky a údaje znamenají a jak se k nim dospělo?

Mez pevnosti

Minimální udávaná hodnota u drátu používaného pro výrobu gabionových sítí je 450 MPa (Mega Pascal). Drát vystavený tomuto tlaku, respektive tahu nesmí změnit svůj tvar, délku ani jiné rozměry či vlastnosti. Tato zkouška se provádí na trhacím stroji. Drát je zde upnut v kleštinách, které jej nesmí poškodit. Narůstajícím tlakem v hydraulickém válci je vyvíjen zkušební tlak, který je odečítán na displeji. Současně se sleduje, že nedochází k prodlužování upnutého vzorku. V okamžiku prodloužení vzorku se nárůst hodnot zastaví.

Tažnost

Princip tohoto testu je vcelku jednoduchý, nicméně to nijak neubírá na jeho důležitosti. Při prodloužení upevněného drátu se tlak ve válci zkušebního stroje snižuje, zároveň však dochází ke zvětšení vzdálenosti upínacích kleštin, které drát drží. To vede k tomu, že se vzorek namáhá až do jeho prasknutí, kdy se zkouška přeruší. Procentní vyjádření prodloužení gabionového drátu (vzorku), respektive jeho průměrového zúžení je tažnost. V našem případě minimálně 8% jeho tloušťky. Tuto hodnotu však drát dodávaný naší firmou lehce předčí, neboť dosahuje 15%.

Smyková pevnost sváru

Touto zkouškou se zjišťuje, jak kvalitně se podařilo dráty vzájemně svařit. Pro takový test se používá jednoduchý trhací stroj. Do kleštin se musí dráty upnout každý samostatně tak, aby síla, která je namáhá, byla čistě smyková. To znamená, že se svislý i vodorovný drát musí sunout po sobě. Nesmí zde docházet k žádnému ohybovému namáhání (to by způsobilo zkreslení celé zkoušky). Na jeden metr sítě při oku 100×100 mm je minimální požadovaná síla 40 kN (Kilo Newton). Na jeden metr sítě při oku 100×50 mm pak 80 kN.

Korozivní odolnost

Tato zkouška je jedna z nejdůležitějších a proto bychom ji rádi věnovali samostatnou kapitolu. Článek si můžete přečíst zde: Zkouška korozivní odolnosti gabionů.

Zanechte komentář

Komentáře musí být nejprve schváleny před jejich publikováním.
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota January Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec