Gabionový drát a jeho vlastnosti

visibility398 Zhlédnutí list V: Jak se vyrábí gabionové sítě

U gabionových sítí a gabionů obecně tvoří jeden z nejzásadnějších prvků drát, ze kterého jsou sítě nebo posléze gabiony svařeny. Drát nám zpravidla pomůže na první pohled rozlišit kvalitní materiál od levných alternativ, kterých se i na Českém trhu objevuje stále větší a větší množství.

Průměr drátu

Základním materiálem pro výrobu Gabionových sítí a spojovacích prvků je tedy drát. Nejde však o úplně obyčejný železný drát. Mluvíme zde o ocelovém drátu o průměru čtyři milimetry se speciální protikorozivní ochrannou.

Jelikož vyrobit drát s takovou přesností v délce několik kilometrů není možné, tolerance přesnosti je stanovena na 2% nebo chcete li +/- 0,08 mm (tedy osm setin milimetru).

Pevnost drátu

Průměr je ovšem jen jedním z požadavků na vlastnosti drátu. Druhou důležitou vlastností je pevnost. Správně tahová pevnost. Vypočtené i praktické požadavky z hlediska statiky požadují minimálně 500 a maximálně 600 MPa. To znamená, že vzorek drátu musí odolat bez rozměrových změn tomuto tahu.

                   Mohlo by se říct, že čím větší pevnost tím lépe a uvedená horní hranice je zbytečná. Ovšem tak prosté to není.

Čím je drát pevnější, tedy tvrdší, tím klesá jeho houževnatost. Což je vlastnost dobrá pro tvarování sítí a spojovacích prvků, ale především taky pro svařování. Sváry u měkčího drátu jsou obecně méně náchylné k praskání. A k vzniku tzv. mikrotrhlin ve sváru.

                   Sváry se testují velice přísně, jelikož jde o jednu z klíčových zkoušek gabionových sítí.

Tažnost drátu

Neméně důležitým parametrem drátu je tažnost. U našeho drátu má být větší, nebo rovná 15%. Nejjednodušeji se dá popsat jako prodloužení zkušebního vzorku, v trhacím stroji, v okamžiku přetrhu. To udává právě onu houževnatost a v našem případě dobrou svařitelnost, tedy kvalitu sváru. Tyto technické parametry jsou pro srozumitelnost zjednodušeny, ale dostatečně vystihují danou problematiku zkoušení.

Zkoušky provádíme u každé dodávky drátu několikrát a provádí se také v průběhu výroby. Podrobnosti jsou uvedeny v našem zkušebním plánu a metrologii.

Zanechte komentář

Komentáře musí být nejprve schváleny před jejich publikováním.
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota January Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec